Kancelaria Biegłych Rewidentów „PROFIT” Spółka z o.o. w Szczecinie jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie Uchwały Nr 119/59/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 22.08.1995 r.

Działamy na rynku audytorskim od 1995 roku na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym ( Dz. U..Nr 77 poz 649       z późniejszymi zmianami).

W Kancelarii zatrudnieni są na umowę o pracę biegli rewidenci z długoletnim doświadczeniem zawodowym oraz aktywni działacze krajowego i regionalnego samorządu biegłych rewidentów, którzy oprócz świadczenia usług w zakresie badania sprawozdań finansowych  udzielają  konsultacji  i  doradzają  w  zakresie  regulacji  wewnętrznych  systemów  kontroli,  rachunkowości
i sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw, stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, rozliczania środków unijnych oraz w zakresie zagadnień podatkowych.