Kancelaria Biegłych Rewidentów " PROFIT" STANUCH i PARTNERZY  z siedzibą w Szczecinie jest firmą audytorską w rozumieniu ustawy z dnia 11.V. 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym  ( Dz. U. 2017 poz. 1089), zarejestrowaną pod numerem 693 na liście prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie .
Na rynku audytorskim działamy od 22.08.1995 roku w sposób profesjonalny i rzetelny. Jakość świadczonych usług zapewniają  doświadczeni biegli rewidenci, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz korzystają z najnowszych publikacji specjalistycznych z zakresu rewizji finansowej , rachunkowości , podatków, prawa gospodarczego i handlowego.
Jesteśmy ubezpieczeni od  odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych przez nas usług
Oprócz usług rewizji finansowej służymy naszym i potencjalnym klientom pomocą w rozwiązywaniu trudnych przedsięwzięć biznesowych dotyczących osiągania celu, łączenia, przekształcania etc.